Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

Home  >>  #nature  >>  Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

On July 27, 2016, Posted by , in #nature, With Comments Off on Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni
Print page

Last modified: 27 July 2016

Cyfle prin i deuluoedd ddarganfod byd dirgel Ynys Echni gyda’r nos

Penwythnos yma mae teuluoedd yng Nghaerdydd a’r cyffiniau’n cael eu gwahodd i dreulio noson yng nghanol byd natur trwy gymryd rhan yn ddigwyddiad Cysgu Dan y Sêr RSPB Cymru.

Ar nos Sadwrn 30 Gorffennaf, bydd digwyddiad Cysgu Dan y Sêr arbennig iawn yn cael ei chynnal ar Ynys Echni. Mae teuluoedd yn cael eu gwahodd i dreulio noson wyllt ar yr ynys diolch i brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd RSPB Cymru, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd.

Wedi’u hamgylchynu gan Aber yr Afon Hafren, gall teuluoedd fwynhau golygfeydd arbennig o Gaerdydd a’r arfordir, darganfod trysorau naturiol yr ynys ar saffari arfordirol, chwilio am chwilod, cyfri’r sêr, tostio malws melys a mwynhau gwyliau gwersylla hollol unigryw.

Meddai Carolyn Robertson, Rheolwr Prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd: “Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cynnig yr antur hon ar ynys wyllt  i deuluoedd – ac rwy’n siŵr y bydd yn noson bythgofiadwy ac yn gyfle i ddysgu mwy am ryfeddodau bywyd gwyllt Ynys Echni. O’r adar môr sy’n gwneud eu cartref yno a hanesion a chwedlau’r ynys – nid oes unman tebyg.”

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, gyda thocynnau i oedolion sy’n aelodau o’r RSPB yn costio £26, £32 i oedolion nad ydynt yn aelodau, £13 i blant sy’n aelodau o’r RSPB a £17 i blant nad ydynt yn aelodau. Mae pob tocyn yn cynnwys croesi’n ôl a blaen i’r ynys, y ffioedd glanio, ffioedd gwersylla a’r holl weithgareddau tywys. I archebu lle, ewch i’r wefan yma.

Mae Cysgu Dan y Sêr yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB, sy’n gweithio i ysbrydoli pawb i wneud eu rhan dros fyd natur. Mae Cysgu Dan y Sêr eleni’n cael ei gefnogi gan Rohan, cynllunwyr a chyflenwyr dillad ac esgidiau awyr agored.

Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yw un o brif brosiectau RSPB Cymru ac mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd ac mae’n cael ei ariannu gan gwsmeriaid Tesco trwy dreth bagiau siopa Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw cael miloedd o blant a’u teuluoedd ledled Caerdydd i ymwneud â bywyd gwyllt; eu hannog i gysylltu â byd natur ar stepen eu drws a chymryd camau i’w gefnogi.

Am ragor o wybodaeth a syniadau am sut y gallwch chi wneud y gorau o’ch cyfle i Gysgu Dan y Sêr, ewch i: www.rspb.org.uk/sleepout.

How you can help

Test how in touch with nature you are on our scale from egg to butterfly

Source: RSPB News

Comments are closed.